Khởi tạo fanpage
 1. Thiết lập fanpage chuẩn SEO on page
 2. Tăng gói 100 like Fanpage
 3. Thiết kế ảnh bìa cover
 4. Set full quyền admin Fanpage
 5. 1 Post giới thiệu Fanpage/Sản phẩm
Tìm hiểu thêm
Chăm sóc fanpage
 1. Phân tích insigh khách hàng
 2. Xây dụng chiến dịch marketing tổng thể 3-6 tháng
 3. Đăng bài đều đặn trên Fanpage
 4. Thiết kế anh cover, avatar, post ấn tượng
 5. Comment định hướng, chia sẻ hội nhóm liên quan
Tìm hiểu thêm
Chạy quảng cáo Fanpage
 1. Thiết lập fanpage chuẩn SEO on page
 2. Tăng gói 100 like Fanpage
 3. Thiết kế ảnh bìa cover
 4. Set full quyền admin Fanpage
 5. 1 Post giới thiệu Fanpage/Sản phẩm
Tìm hiểu thêm