Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tăng cường gắn kết, đưa doanh nghiệp phát triển

Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tăng cường gắn kết, đưa doanh nghiệp phát triển

Tại tọa đàm “Gắn kết doanh nhân – nâng tầm giá trị”, các hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nêu ra các kiến nghị, đề xuất với các cơ quan nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển… Hướng tới kỷ […]